Mše svatá – zahájení akademického roku

kostel Nanebevzetí Panny Marie, 3. října 2001, 19.00 hod

Mešní formulář:
ČM str. 885 (votivní mše k Duchu sv.)
hudba:
rytmika, zajišťují studenti

Úvodní obřady

Vstup
Kyrie

Bohoslužba slova

Návrh (rozhodne hlavní celebrant):
- ze mše na začátku obč. roku (ČM 25), lekcionář VI/I, str. 435ff
První čtení:
Řím 8, 22-27 (lekcionář I, str. 138)
Žalm:
Žl 104 (lekcionář I, str. 139)
Před evangeliem:
Evangelium:
Jan 7,37-39 (lekcionář I, str. 139)
Přímluvy:
celebrant: Na začátku akademického roku prosme Ježíše Krista, pána času i věčnosti:

čtenář: Žehnej a provázej Církev i všechny lidi dobré vůle na jejich cestě za štěstím a dej, aby si umědomovali, že bez Tebe nedokáží nic.
schola, opakují všichni: Kyrie, kyrie eleison.

čtenář: Pronikni svým duchem všechny školy a univerzity, aby byly nejen vzdělávacími istitucemi, ale především místy radosti, přátelství a duchovního bohatství.
schola, opakují všichni: Kyrie, kyrie eleison.

čtenář: Posiluj a povzbuzuj pedagogy. Ať svou činnost chápou nejenom jako obyčejnou práci, ale jako ušlechtilé, záslužné povolání a zdroj osobního naplnění.
schola, opakují všichni: Kyrie, kyrie eleison.

čtenář: Dej nám schopnost chápat, že povinnosti, které nám příslušejí jako studentům, jsou především pro naše dobro. Ať je vykonáváme co nejlépe a ať nás to těší.
schola, opakují všichni: Kyrie, kyrie eleison.

čtenář: Překonávej svým duchem napětí, které se někdy mezi lidmi různých generací vyskytuje. Ať všechny lidské rozdíly překlene a prosvětlí láska, která je základem Tvého evangelia.
schola, opakují všichni: Kyrie, kyrie eleison.

čtenář: Děkujeme Ti za přátele, s kterými se po prázdninách opět schledáváme. Ať přátelství neustále kultivuje náš život.
schola, opakují všichni: Kyrie, kyrie eleison.

celebrant: Vyslyš, Pane, prosby nás všech, kteří se k Tobě s důvěrou obracíme. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.
všichni: Amen

Slavení eucharistie

Příprava obětních darů
Eucharistická modlitba
podle rozhodnutí hlavního celebranta
Modlitba Páně
recitovaná
Beránku Boží
Sv. přijímání

Závěrečné obřady

Požehnání
„Na začátku roku“ – ČM str. 475, místo „rok“ říkat „akademický rok“
Závěr