Vítání prázdnin 2002 - Ohře a okolí

(Studentská duchovní správa Plzeň, P. Robert Falkenauer)

Plán akce:

pá 28.6.

14:15 odjezd z Plzně hl. n.

Kynšperk n. Ohří 16:40

R 440 VSACAN, Os 7007 (86,- Kč; skup.?)

před odjezdem možno složit bágly do auta

 

Kynšp.- Chlum sv. Máří

pěší přesun (cca 5 km)

 

Chlum - ubytovna pro poutníky

nešpory, večeře, sezení (pití z vlastních zásob)

so 29.6

Chlum - kaple

mše svatá s ranními chválami, snídaně, balení

 

Chlum-Kynšperk

pěší přesun (cca 5 km)

 

kemp Kateřinka km 218

nalodění (kanoe, raft), vyplutí po proudu Ohře

 

opěrný bod na Ohři (SO?)

oběd (na vlastní náklady)

 

kemp Loket km 190 (28 km)

vylodění, stavění stanů, večeře (spol. kasa, pití každý sám), táborák (bude-li to možné)

ne 30.6

kemp Loket

ranní chvály, snídaně

 

kostel sv. Václava Loket

10:00 mše sv. s místním farním společenstvím

 

kemp Loket

nalodění, odplutí

 

Karlovy Vary, km 176

zde možnost odjezdu, autobus do Plzně (84Kč):

13:25,14:00, 14:30,15:10, 16:00, 17:30,...

 

opěrný bod na Ohři (KV?)

oběd (na vlastní náklady)

 

cíl: Dubina km 163 (27 km)

tábořiště,  hospoda U jezu (večeře sk., pití každý sám)

var A

Dubina

ms+rch, nákup, snídaně

po 1.7

Poohří, popř. Doupovské hory

pěší turistika (vojenský prostor?)

 

Dubina

večeře v hospodě (spol. kasa, pití každý sám)?

út 2.7

Dubina

ms+rch, snidaně, balení, nalodění, odjezd

 

cíl: Stráž km 146 km  (17 km), evtl. Perštejn km 139 (24 km)

odjezd ze Stráže do Plzně 14:18,16:20,...,19:10,  cesta cca 3-5hod., 100-140Kč

var B

Dubina km 163

ms+ rch, snídaně, start

po 1.7

opěrný bod (Mlýn nad Ohří?)

oběd (na vlastní náklady)

 

cíl: Klášterec km 131 (32 km)

večeře v hospodě (spol. kasa, pití každý sám)?

út 2.7

Klášterec

snidaně, odchod, cestou rch+ms v kostele v Klášterci

 

pokoření Mědníku (910 m),  proviant v batohu, opěrné body

pochod údolími Širokého a Malodolského potoka a po břehu Ohře, celkem asi 20km, výšk. rozdíl cca 400m

 

Odjez do Plzně

cesta cca 3-5hod., 100-140Kč

z Klášterce 17:24, 18:54, 19:50,  popř.

z Perštejna 15:12, 17:12, 19:03

Náklady: peníze na dopravu, obědy (večeře a snídaně ze společné kasy), na drobné výdaje (např. pití); příspěvek do společné kasy (půjčovné za, lodě, rafty atd., náklady na mikrobus, potraviny apod.) díky sponzorům pouze Kč 400,- za celou akci, Kč 300,- pro ty, kdo odjedou už v neděli. Kdo chce jet, ale nemá peníze, ať se (diskrétně) obrátí na P. Roberta

Doporučená výzbroj: stan, spacák, karimatka ..., plavky, boty do vody, boty na turistiku, pláštěnka, čepice se štítkem, sluneční brýle, opalovací krém, ...,kus provazu (na přivázání lodě etc.),baterku, ..., esšuš, lžíce..., zpěvník, breviář, hudební nástroj (neboj se o něj, poveze se v mikrobusu)..., ostatní samozřejmé věci (např. suché a teplé převlečení pro případ zimy a udělání se)


Přihláška na Vítání prázdnin 28.6 - 2.7.2002 (vyplň a odevzdej P. Robertovi)

Jméno ................................. Příjmení ......................................................................

Zúčastním se celé akce / odjedu v neděli (nehodící se škrtni)

Pro případ utopení, zmizení či jiné nepředvídané události: rodné číslo ...................................

Adresa a telefon rodičů či jiné blízké osoby......................................................................