Cyklus přednášek, nabízených všem zájemcům
(tj. nejen studentům):

č. datum název přednášky KKC*
41 15. 10. 2003 Povolání ke svobodě  
42 29. 10. 2003 Co je mravní čin  
43 12. 11. 2003 Svědomí  
44 26. 11. 2003 Vášně a ctnosti  
45 17. 12. 2003 Hřích  
46 25. 02. 2004 Mravní zákon  
47 10. 03. 2004 Milost a ospravedlnění  
48 31. 03. 2004 Desatero  
49 21. 04. 2004 Miluj Pána, svého Boha  
50   5. 05. 2004 Bůh je svatý  
loňské přednášky:
27 16.10.2002 Co je liturgie?  
28 30.10.2002 Co jsou svátosti?  
29 13.11.2002 Liturgické slavení  
30 27.11.2002 Tajemství (znovu)zrození   
31 11.12.2002 Svátost dospělosti  
32 15.01.2003 Tajemství eucharistie  
33 29.01.2003 Oběť nového zákona  
34 12.02.2003 Velikonoční hostina  
35 26.02.2003 Hříšník před Bohem  
36 12.03.2003 Smíření s Bohem a lidmi  
37 26.03.2003 Svátost nemocných  
38 9.04.2003 Služba v církvi  
39 23.04.2003 Muž a žena  
40 07.05.2003 Mimosvátostná liturgie  
předloňské přednášky:
15 17.10.2001 Konflikt a smrt Ježíše z Nazareta 571-637
16 31.10.2001 Co znamená Zmrtvýchvstání? 638-682
17 14.11.2001 Duch svatý, parakletos 683-747
18 28.11.2001 Jak vznikla církev? 748-769
19 12.12.2001 Co je církev? 770-810
20 16.01.2002 Církev ve vyznání víry 811-870
21 30.01.2002 Charisma a instituce v církvi 871-896
22 13.02.2002 Kněžské povolání křesťanů 897-913
23 27.02.2002 Život v zasvěcení 914-945
24 13.03.2002 Soukromá svatost? 946-987
25 03.04.2002 Co je smrt? 988-1019
26 17.04.2002 Život po smrti? 1020-1065
předpředloňské přednášky:
01 18.10.2000 Člověk - Bůh - Zjevení 001-049
02 01.11.2000 Zázraky jako Boží zjevení? 050-073
03 15.11.2000 Prostor sebesdílení Boha. 074-100
04 29.11.2000 Bible - slovo Boží a/nebo lidské? 101-141
05 13.12.2000 Co je víra? 142-184
06 17.01.2001 Víra v Boha Otce 185-267
07 31.01.2001 Bůh všemohoucí, Stvořitel 268-324
08 14.02.2001 Nebe a země 325-354
09 28.02.2001 Biblický obraz člověka 355-384
10 14.03.2001 Vzpoura proti Bohu 385-421
11 28.03.2001 Ježíš: Mesiáš, Syn, Kyrios 422-455
12 25.04.2001 Kdo je Ježíš Kristus? 456-483
13 09.05.2001 Narození z Marie Panny 484-511
14 23.05.2001 Poselství o Božím království 512-570
* Katechismus Katolické Církve (číslo článku)
Místo konání:
Františkánská 11, farní místnost v 1. patře, vchod vpravo od dveří do kostela
Čas konání:
20:00
Přednáší:
P. RNDr. Robert Falkenauer
Vstup volný, přednášky jsou samostatné (je možné je navštívit i napřeskáčku 8^)