Klášter dominikánů v Plzni zve na následující kurzy:

Kritické dějiny novověké filosofie
Descartes, Kant, Locke, Husserl... a jejich noetika, ontologie, antropologie - věcně, jasně, kriticky.
Vede Jiří FUCHS z Prahy; tomista a odborník v oboru noetiky.
Od 17.10.2001 každou 1. a 3. středu v měsíci od 19:15 ve společenském sále.
 
Biblistika
Pokračování biblického kurzu Nového Zákona. Výklad knihy Skutků apoštolů na základě poznatků Jeruzalémské biblické školy.
Vede P. Pavel MAYER OP.
Od 11.10.2000 každou 2. a 4. středu v měsíci od 19:15 ve společenském sále.
 
Dogmatická teologie
Pokračování systematického výkladu katolické teologie pod vedením sv. Tomáše Akvinského pojednáním O vtěleném Slovu a Vykupiteli.
Vede P. Cyprián SUCHÁNEK OP.
Od 10.10.2000 každé úterý v 19:15 - 20:00 ve společenském sále.
 
Duchovní život
Prostředky duchovního života - posezení nad knihou Prameny duchovního života od P. Reginalda Dacíka OP.
Vede P. Cyprián SUCHÁNEK OP.
Každý čtvrtek od 19:15 v klubu PEC.

Klášter dominikánů Plzeň, Jiráskovo nám. 30, 326 00 Plzeň
tel.: 019/724 16 60; fax:019/744 78 82; e-mail: op.plzen@atlas.cz